About

SIBPALKI NEDERLAND

nederlandse sibpalki associatie

ABOUT SIBPALKI NEDERLAND

De Nederlandse Sibpalki Associatie

 

Oftewel Sibpalki Nederland is opgericht in 2011 met als doel een bond te vormen van landelijke Sibpalki scholen en instructeurs.

 

Sibpalki Nederland is de vertegenwoordiging van de Korean Sibpalki Association in Nederland.

 

Visie

Martial arts (vechtkunsten of krijgskunsten) zijn uitgebreide systemen van gecodificeerde gebruiken voor het gevecht in traditionele of moderne zin.

Sibpalki is de klassieke martial arts van Korea met verifieerbare culturele en historische verbanden.

Het doel van de moderne beoefening van historische martial arts is het bevorderen van de fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Sibpalki wordt beoefend met respect, discipline, geweten en zelfbeheersing.

Sibpalki Nederland streeft naar erkenning van martial arts als een echte vorm van kunst en waardering van martial arts als cultureel erfgoed en voor de maatschappelijke relevantie.

Sibpalki Nederland onderstreept het onderscheid tussen martial arts en martial sports, en distantieert Sibpalki als levende Martial arts van historische re-enactment en van de verzameling bevroren relikwieen uit het verleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie

Sibpalki Nederland beoogt een optimale toegankelijkheid tot alle aspecten van Sibpalki haar visie uit te dragen door:

 

  • betrouwbare bronnen en feitenmateriaal met betrekking tot Koreaanse martial arts toegankelijk te maken;
  • academisch onderzoek omtrent historisch en culturele context relevantie te geven in de martial arts beoefening;
  • bestudering en verspreiding van het nalatenschap van meester Kim Gwang-Suk; de relevantie van martial arts voor de moderne maatschappij te propageren.

 

SIBPALKI NEDERLAND

nederlandse sibpalki associatie

 

Sibpalki Nederland is de vertegenwoordiging van de Korean Sibpalki Association in Nederland.

Telefoon: +31 655180536

© Copyright. All Rights Reserved.